Ekstrēmo sporta veidu sacensības "KLIKK Spring JAM'23"

1. Vispārējie noteikumi

1.1.   Sacensības  “KLIKK Spring Jam” ir dažādu braucienu un triku sacensības, kas norisinās KLIKK centrā, Lauku ielā 9, dalībniekiem izmantojot KLIKK centra skeitparku (plānu skatīt 3.4. punktā) un savu ekipējumu, inventāru.

1.2.   Dalībniekiem ir jāatbilst KLIKK centra iekšējo kārtības noteikumu prasībām, katram dalībniekam sacensību dienā pie reģistrācijas ir jāparaksta skeitparka apmeklējuma apliecinājums, par atbildību, drošību, riskiem, datu apstrādi, medijiem, reklāmu, kopējiem noteikumiem. Par bērnu līdz 13 gadu vecumam aizpilda vecāks, aizbildnis vai treneris.

1.3.   2023. gada “KLIKK Spring Jam” sacensības norisinās 2 dienas.:
1.3.1. 2023. gada 29. aprīlī (Scooter, MTB) ;
1.3.2. 2023. gada 30. aprīlī (Ekstrēmā skrituļslidošana (Inline), BMX Freestyle).

1.4.   Dalības maksa sacensībās vienam dalībniekam ir 5.00 eiro.

1.5.   Maksimālais dalībnieku skaits tiek noteikts 120 braucēji.

2. Reģistrācija

2.1.   Lai reģistrētos sacensībām, nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās. Lai pieteiktos sacensībām dalībniekiem jāsūta e-pasts uz rezervacijas@klikk.lv, norādot: vārdu, uzvārdu, vecumu, sporta veidu (Scooter, MTB, Inline, BMX)un disciplīnu, kurā vēlas piedalīties, sporta veidam Scooter jānorāda AM vai PRO klase, sporta veidam Inline jānorāda iesācēju, amatieru vai PRO klase 
 
2.2. Pirms sacensībām dalībniekiem nepieciešams veikt apmaksu par dalību, maksāšanas mērķi norādot “Dalība KLIKK Spring Jam sacensībās, vārds, uzvārds,mobilā tālruņa nr.” uz šādiem rekvizītiem:
SIA “4KL”
Reģ. nr. 40203412563
Banka “SEB banka”
Konta nr. LV59UNLA0055003104880
2.3.   Reģistrēšanās notiek līdz tiek sasniegts maksimālais dalībnieku skaits.

3. Sacensību norises kārtība

3.1.  Uz sacensību norises vietu ir jāierodas vismaz 30 minūtes pirms iesildīšanās braucienu sākuma, kurā visiem dalībniekiem obligāti jāpiedalās.

3.2.  Pirms katra sporta veida kategorijas skeitparkā norisinās iesildīšanās braucieni 30 minūšu garumā.

3.3.  Pirms sacensībām katrs dalībnieks aizpilda un paraksta skeitparka apmeklētāja apliecinājumu. Dalībniekiem, kas ir jaunāki par 14 gadiem, apliecinājumu paraksta kāds no vecākiem, aizbildņiem vai treneriem.

3.4.   Sacensības sastāv no iesildīšanās brauciena (30 min) un dažādām disciplīnām katrā sporta veidā:
SCOOTER kategorija norisinās 29. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 15.00 (Quater rampa AM/PRO, Flybox rampa AM/PRO, Rail rampa AM/PRO, Mini sacensības mazajiem – “Zeme ir lava”, “Longest whip”, “Ilgākais tap”)
MTB norisinās 29.aprīlī no plkst. 15.00 līdz 20.00 (“Speed and style”, “Labākais Box Trick”, “Labākais Quarter Trick”, “Back Ride Champ”, “Pilnīgs KLIKK”)
Ekstrēmā skrituļslidošana (Inline) norisinās 30. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 15.00 (“The KLIKK line”, “Best Trick”)
BMX Freestyle norisinās 30. aprīlī no plkst. 15.00 līdz 20.00 (“The KLIKK Line”)
KLIKK skeitparka plāns

KLIKK skeitparks
3.5.  Iesildīšanās un disciplīnas.
3.5.1. Katrā sporta veidā pirms sacensību sākuma ir iesildīšanās braucieni (30 min)
3.5.2. Dalībnieki disciplīnas uzsāk tādā secībā, kā tiesneši to nosaka.
 
3.5.3. Scooter disciplīnas un vērtēšana
Zeme ir lava – pēc signāla 5 bērnu grupa nepieliekot kāju pie zemes, mēģina noturēties, tiek uzņemts laiks,  tiesnesis izvēlas 3 labākos disciplīnas izpildītājus
Longest whip – pēc signāla 5 bērnu grupa, sāk griezt whipus jeb griezienus uz pamatnes uz laiku, tiesnesis izvēlas 3 labākos disciplīnas izpildītājus
Ilgākais tap – pēc signāla 5 bērnu grupa lēkā tikai uz aizmugurējā riteņaun tiek uzņemts laiks, tiesnesis izvēlas 3 labākos disciplīnas izpildītājus
Quater rampa AM/PRO – 5 cilvēku grupa demonstrē trikus, 3 mēģinājumi, tiesnesis izvēlas 3 labākos AM un 3 labākos PRO disciplīnas izpildītājus
Flybox rampa AM/PRO – 5 cilvēku grupa demonstrē trikus, 3 mēģinājumi, tiesnesis izvēlas 3 labākos AM un 3 labākos PRO disciplīnas izpildītājus
Rail rampa AM/PRO -5 cilvēku grupa demonstrē trikus, 3 mēģinājumi, tiesnesis izvēlas 3 labākos AM un 3 labākos PRO disciplīnas izpildītājus
 
3.5.4. MTB disciplīnas un vērtēšana
“Speed and style” –  Divi virzieni. Starts no lielākā boxa, starta virziens uz airbaga pusi 1. aplis pa labi, 2. aplis pa kreisi. Finišs airbagā. Laiks tiek fiksēts hronometrā. Vērtēšana – par katru triku no kopējā trika laika noņem nost sekundes par konkrētiem trikiem. 
Triki – one hand, one foot, tire tap, ītī, kikouts – 0,2 sek
Triki – xup, can can, nofoot, nacknack, crancspin, whips, table top – 0,5 sek
Triki – nofootcancan, barspin, nohand, flips, nothing, thailwhips, invert, 360 – 0,8 sek
Visi kombo – 1 sek
Tiek apbalvotas 1., 2., 3. vietas ieguvēji. 
“Labākais Box Trick” un “Labākais Quarter Trick” –  Labākais trika izpildījums konkrētā skeitparka vietā. Katram dalībniekam tiek doti 3 mēģinājumi. Trikus vērtē tiesneši. Uzvar 1.labākais “Box Trick” un 1 labākais “Quarter Trick”. 
“Back Ride Champ” –  Brauciens atmuguriski skeitparka līdzenajā vietā, sportista uzdevums aizbraukt atmuguriski vistālāk. Atzīmē ar līmlenti uzrakstot sportista vārdu. Katram dalībiekam 3 mēģinājumi. Uzvar, tas kurš aizbraucis vistālāk.
“Pilnīgs KLIKK” – Sportisti brīvi izvēlas jebkuru skeitparka vietu un tur demonstrē savu triku. Mērķis ir radošums un skeitparka nestandarta izmantošana – lielāk, trakāk, interesantāk. Katram sportistam tiek doti 3 mēģinājumi. Trikus vērtē tiesneši. Uzvar 1 labākais triks.
 
3.5.5. Inline disciplīnas un vērtēšana. 
“The KLIKK Line” – Sportisti tiek sadalīti 3 klasēs – iesācēji, amatieri un PRO. Katram sportistam ir 3 braucieni. Vērtē tiesneši pēc punktiem. 
Sportisti brīvi izmanto skeitparku. 
Pusfinālā 1 brauciens ilgst 40 sek.
Fināls 5 iesācēji, 5 amatieri, 5 PRO 
Tiek apbalvotas 1., 2., 3. vieta katrā klasē.
“Best Trick” –Vērtē tiesneši, izvēlas labāko.
Uz Jump box ar mīksto nosēdienu.
Tiek apbalvots labākais.
Specbalvas nominācijās: “KLIKK centra favorīts”
 
3.5.6. BMX Freestyle disciplīnas un vērtēšana.
“The KLIKK Line” – Katram sportistam ir 2 braucieni. Vērtē tiesneši pēc punktiem.
Sportisti brauc trasē no “airbag” puses, pretī pulksteņrādītāja virzienam, pa skeitparka dabiski veidoto virzienu, pēdējais lēciens “airbagā”. “Airbag” lēcienu skaita tikai, ja ir izpildīts piezemējums. Ieskaita labāko rezultātu. Labākais rezultāts tiek tālāk.
40 bmx dalībnieki 1 min 2x (20 labākie paliek, 20 sliktākie rezultāti sacenšas vēlreiz)
20 bmx dalībnieki 1 min 2x (10 labākie tiek tālāk)
30 bmx dalībnieki 1 min 2x (15 labākie tiek tālāk)
15 bmx dalībnieki 1 min 2x (4 labākie tiek finālā)
4 bmx dalībnieki 1 min 2x (Finālisti)
Mazais fināls 3-4 vietu 1 min 2x ( Tiek noskaidroti 3. un 4. vietas ieguvēji)
Fināls 1 – 2 vietu 1 min 2x (Tiek noskaidroti 1. un 2. vietas ieguvēji)
Apbalvošana – 1., 2., 3. vieta, Specbalvas nominācijās: “Nākotnes braucējs potenciāls”, “KLIKK centra favorīts”, “Tiesnešu favorīts”

4. Uzvedība sacensību laikā un vietā (trasē un ārpus trases)

4.1.   Dalībnieks noteiktajā laikā reģistrējas sacensībām – ne vēlāk kā 2 stundas pirms tām caur e-pastu vai ne vēlāk kā 30 minūtes pirms sacensībām, sacensību norises vietā.
4.2.   Dalībnieks piedalās sacensībās neesot alkohola reibumā vai narkotisko vielu iespaidā.
4.3.   Dalībnieks brauc tikai skeitparka trasē.
4.4.   Dalībnieks skeitparkā brauc droši, neapdraudot sevi, citus sacensību dalībniekus un skatītājus.
4.5.   Dalībnieks neizdara pāragru startu un startē tikai pēc tiesneša norādes.
4.6.   Dalībnieks seko tam, kas notiek skeitparka trases priekšā, blakus un aizmugurē.
4.7.   Dalībnieks neizraisa apzinātas sadursmes.
4.8. Dalībnieks strīdus situācijas risina korekti, ja nepieciešams kā vidutājus pieaicinot tiesnešus vai sacensību rīkotājus.
4.9. Dalībnieks komunikācijā (gan sacensībās, gan interneta vidē) ar organizatoru un tā pārstāvjiem, kā arī ar tiesnešiem izturas ar cieņu (neizsaka aizskarošu vai naidīgu viedokli, nepaaugstina balsi (nekliedz), nedraud, nelieto necenzētu leksiku).
4.10. Dalībnieks ievēro citus šajā nolikumā neminētus godīgas un drošas braukšanas principus.

5. Sacensību tiesāšana un sodi

5.1.  Sacīkstes tiesā sacensību rīkotāju pieaicināti tiesneši, kas seko līdzi tam vai dalībnieki ievēro šī nolikuma noteikumus.
5.2.   Par noteikumu neievērošanu tiesneši ziņo sacensību rīkotājiem.
5.3.   Lēmumu par soda piemērošanu pieņem tiesneši, vajadzības gadījumā konsultējoties ar sacensību rīkotājiem.
5.4.   Tiesneši, atkarībā no pārkāpuma rakstura un smaguma, var pieņemt lēmumu pārtraukt braucēja dalību sacensībās:
5.5.   Tiesnešu pieņemtais lēmums ir galējs un sacensībās nav paredzēta tā pārsūdzēšanas iespējas, bet tiesnesim ir pienākums izskaidrot pārkāpuma vai soda pamatojumu.

6. Tehniskie noteikumi

6.1.   Dalībnieka ekipējums.
6.1.1.   Dalībnieka ekipējumam jāatbilst iekšējās kārtības noteikumiem. Obligāta prasība ir lietot savu ekipējumu – scooteri, MTB velosipētu, BMX velosipēdu vai skrituļslidas (tas, kas konkrētajai disciplīnai nepieciešams), kā arī aizsargķiveri. Vēlams izmantot ceļu sargus vai citus drošības līdzekļus.

6.2.   Tehniskas problēmas sacensību laikā.
6.2.1.   Ja ekipējumu disciplīnas laikā  skar nopietnas problēmas, kas neļauj turpināt braucienus, tad dalībniekam jānovieto savs ekipējums skeitparka trases malā drošā vietā, netraucējot pārējos sacensību dalībniekus. Rezerves ekipējums no organizatoru puses netiek piešķirts un brauciena ieskaitē dalībnieks tiek diskvalificēts

7. Balvas

7.1.Scooter distancēs “Pusrampa Top 3”, “Box Top 3” un “Rail Top 3” tiks apbalvoti katras distances 3 labākie AM klasē, un 3 labākie PRO klasē. Mini sacensībās mazajiem, distancēs “Lava ir zeme”, “Longest whip” un “Ilgākais tap Top 3”tiks apbalvoti trīs labākie katrā distancē.

Katra posma 3 labākie no katras klases tiek apbalvoti ar dažādām balvām un dāvanu kartēm no pasākuma galvenajiem pasākuma atbalstītājiem. Ikviens dalībnieks saņem pateicību par dalību čempionātā ar prezentmateriāliem.

Siguldā,
2023. gada 15. aprīlī

Scroll to Top