KLIKK Centra izklaižu zonu noteikumi

Kartinga trases noteikumi

 1. Viens no vecākiem vai bērna aizbildnis ar parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar iekšējas kārtības noteikumiem.
 2. Visiem apmeklētājiem obligāti nepieciešams lietot aizsargķiveri ar vienreiz lietojamo cepurīti.
 3. Pirms braukšanas uzsākšanas, jāapskata kartinga trase un jāizvērtā tās konstrukcijas, jānoskatās video instruktāža, kā arī jāpārliecinās par savām prasmēm un jāizvēlas tām atbilstošas konstrukcijas.
 4. Vienmēr jāpārliecinās vai kāds cits nešķērso tavu braukšanas virzienu vai Tavu izvēlēto konstrukciju.
 5. Aizliegts apzināti bojāt kartingu telpu konstrukcijas vai pašus kartingus, kā arī veidot apzinātas sadursmes ar citiem kartinga braucējiem.
 6. Ja ir gūta kāda stiprāka trauma, nekavējoties vērsties pie kāda no KLIKK centra darbiniekiem. 
 7. Brauciena laikā aizliegts kāpt ārā no kartinga. 
 8. Ja, kaut kas notiek braukšanas laikā, patstāvīga staigāšana pa trasi ir aizliegta, taču jāpaliek kartingā un jāpaceļ roka, jāgaida kamēr atbildīgais KLIKK centra personāls atnāks un palīdzēs.
 9. Respektē KLIKK centra darbinieku norādījumus un pēc viņu lūguma uzrādi aproci. Cieņa ir neatņemama sastāvdaļa, viesojoties KLIKK centrā.
 10. KLIKK neuzņemas atbildību par jebkurām klientu pazaudētām, nozagtām vai sabojātām personīgajām mantām.
  Administratoram ir tiesības neielaist kartingu zālē, ja cilvēks ir acīmredzami slims un var apdraudēt citu veselību, kā arī, ja ir nokavēts rezervētais ierašanās laiks.
 11. Par atkārtotu šo noteikumu neizpildīšanu persona var saņemt aizliegumu apmeklēt Klikk centru

Batutu zonas noteikumi

 1. Vispārīgie noteikumi
 2. Pirms batutu zonas izmantošanas, ikvienam apmeklētājam ir jāiepazīstas ar batutu zonas inventāru un iespējamiem riskiem. Neskaidrību gadījumā jāvēršas pie KLIKK centra darbiniekiem.
 3. Batuta zonas lietotāji ar savu klātbūtni saprot, apzinās un uzņemas atbildību par iespējamiem riskiem un traumām, izmanto batutus un kāpšanas sienu tā, lai izvairītos no tām.
 4. Persona, kura atrodas narkotiku vai alkohola reibumā, nedrīkst apmeklēt batutu zonu.
 5. Batutu zonā aizliegts ienest ēdienus un dzērienus, košļāt gumiju.
 6. Batutu zonu iespējams apmeklēt tikai un vienīgi ar pretslīdošajām zeķēm, kuras iespējams iegādāties KLIKK centra recepcijā.
 7. Apmeklētāji:
  1. rīkojas atbildīgi, izmantojot batuta zonu, un ievēro visus mutiskus vai rakstiskus brīdinājumus pirms batutu zonas un/vai tā izmantošanas laikā;
  2. pareizi lieto visu batuta zonā nodrošināto drošības aprīkojumu;
  3. nepiedalās batutu zonas apmeklēšanā, ja ir veselības problēmas, asinsrites traucējumi, sirds un plaušu slimības, nesen veiktas operācijas, muguras vai kakla traumas, augsts asinsspiediens. Bautu zonu nevar apmeklēt grūtnieces;
  4. noņem visu nepiemēroto apģērbu, aksesuārus, tostarp cietus, asus vai bīstamus priekšmetus (piemēram, sprādzes, pildspalvas, somas, nozīmītes u.tml.). Ja ir iespējams, izvairās nēsāt brilles, smagnējas rotaslietas.
 8. Drošības tīkli ir paredzēti ikviena drošībai, uz tiem nedrīkst kāpt, atbalstīties vai karāties.
 9. Maziem bērniem vienmēr jāatrodas pieaugušo pavadībā.
  Pirms batutu zonas apmeklēšanas ieteicams veikt iesildīšanos.
 10. Uz vienas batutu plaknes atrodas tikai viena persona.
 11. Apmeklētājiem ir jāizvairās no tiešas saskarsmes ar citiem batutu zonas apmeklētājiem, kā arī drūzmēšanās un atsevišķu batutu zonas daļu pārslodzes.
 12. Lēcējiem ir iespēja saskarties ar citiem, nokrist uz atsperēm vai caur tām, vai arī nepareizi piezemēties uz mīkstās batutu zonas daļas. Vislielākā iespēja gūt
 13. traumas ir svara ziņā vieglākajam lēcējam.
 14. Nedrīkst veikt bīstamus lēcienus, kā, piemēram, lēcienus no malas un pilnībā apgriežoties.
 15. Atļautais maksimālais apmeklētāja svars ir 119 kg.
 16. Kāpšanas sienā atļauts viens apmeklētājs ik pec 2 metriem.
 17. Aizliegts veikt lēcienu no kāpšanas sienas augstākās malas.
 18. Lēkājot uz batutiem, jākoncentrē acis uz batuta plakni. Ja tas netiek darīts, var tikt zaudēts līdzsvars un kontrole. Laba, kontrolēta lēciena pacelšanās un nosēšanās punkti atrodas vienā un tajā pašā vietā. 
 19. Batutu lietotājam ir jāpārtrauc lēciens ikreiz, kad viņš sāk zaudēt līdzsvaru vai kontroli. Tas tiek darīts, nolaišanās laikā vienkārši strauji saliecot ceļus un droši nolaižoties uz batutu plaknes. Tas ļauj pēkšņi apstāties un izvairīties no kontroles zaudēšanas.
 20. Pirmajās batuta lietošanas minūtēs jākoncentrējas uz pamata ķermeņa kustībām un atlēcienu praktizēšanu.
 21. Nedrīkst mēģināt veikt kūleni bez atbilstošas instrukcijas un uzraudzības. Aizliegts veikt dubultus lēcienus, apgriešanos vai lēkšanu uz vienas kājas.
 22. Apmeklētāji nedrīkst sēdēt vai atpūsties uz batutiem, ja tas var izraisīt sadursmi un apdraudēt citus apmeklētājus 
 23. Nedrīkst lēkt uz drošības paliktņiem vai tiem tuvu, kā arī sēdēt uz batuta rāmja paliktņa vai stāvēt uz malas, kamēr citi lec, tāpat nedrīkst skriet pāri batutiem vai joslām.
 24. Pirms ieiešanas batutu zonā, KLIKK centra darbinieki sniedz drošības informāciju. Kad darbinieks ir pārliecināts, ka apmeklētājs var patstāvīgi izmantot batutus, apmeklētājiem ir atļauts to darīt. Apmeklētāji, kuri nepievērš uzmanību vai kuri nepierāda izpratni, ir jāpiedalās papildu drošības instruktāžā.

Tīklu parka noteikumi

 1. Viens no vecākiem vai bērna aizbildnis ar parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar iekšējās kārtības noteikumiem.
 2. Vecāki vai aizbildnis ir pienācīgs parūpēties par bērna drošību, kā arī uzraudzīt bērnu.
 3. Aizliegts kauties, grūstīties, kā arī lauzt un bojāt inventāru. KLIKK darbiniekiem ir tiesības pieprasīt samaksu par tīši salauztu inventāru.
 4. Apmeklētāju pienākums ir ievērot norādīto laiku, līdz kuram ir iegādāta biļete. Ja apmaksas laiks ir beidzies, tā ir jāpagarina vai jāatstāj telpas.
 5. Tīklu zonā nav atļauts ienest ēdienu vai jebkura veida dzērienus, tam paredzēta kafeinīca, uzgaidāmā telpa kā arī ballīšu zonas.
 6. Ar paklāju klātajā zālē nav atļauts ar āra apaviem, āra drēbēm kā arī bērna ratiņiem.
 7. Higiēnas apsvērumu dēļ nav atļauts uzturēties arī basām kājām (arī vasaras periodā). Mūsu centrā, paklāju zonās drīkst TIKAI ar maiņas apaviem vai zeķītēm.
  Klikk neuzņemas atbildibu par jebkurām klientu pazaudētām, nozagtām vai sabojātās mantām. Šim nolūkam lūdzam izmantot skapīšus.
 8. Administratoram ir tiesības neielaist bērnu rotaļu centrā, ja bērns ir acīmredzami slims un var apdraudēt citu veselību.
 9. KLIKK, tīklu zonā stingri aizliegts lietot alkoholu, kā arī uzturēties alkohola reibumā.
 10. Gadījumā, ja apmeklētājs neievēro KLIKK iekšējās kārtības noteikumus (tostarp atrakciju lietošanas noteikumus) vai prasības drošībai, izturas agresīvi, traucē vai apdraud citus bērnus, darbiniekiem ir tiesības tam aizliegt centra apmeklēšanu.

Skeitparka noteikumi

 1. Viens no vecākiem vai bērna aizbildnis ar parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar iekšējas kārtības noteikumiem. 
 2. Apmeklētājiem, kas jaunāki par 18 gadiem obligāti nepieciešams lietot aizsargķiveri.
 3. Ieteicams lietot ceļu un elkoņu sargus.
 4. Pirms skeitparka lietošanas, jāapskata skeitparks un jāizvērtē tā konstrukcijas pirms lietošanas. 
 5. Pārliecinies par savām prasmēm un izvēlies tām atbilstošas konstrukcijas.
 6. Skeitparku drīkst izmantot ar jebkādu ekstrēmajam sporta veidam paredzētu nemotorizētu braucamrīku, kurš ir tehniski labā kārtībā.
 7. Vienmēr jāpārliecinies vai kāds cits nešķērso Tavu braukšanas virzienu vai Tavu izvēlēto konstrukciju.
 8. Aizliegts apzināti bojāt skeitparka konstrukcijas vai tā segumu. 
 9. Ja ir gūta kāda stiprāka trauma, nekavējoties vērsties pie kāda no Klikk centra darbiniekiem. 
 10. Respektē KLIKK centra darbinieku norādījumus un pēc viņu lūguma uzrādi aproci. 
 11. Cieni pārējos skeitparka apmeklētājus.
 12. KLIKK neuzņemas atbildību par jebkurām klientu pazaudētām, nozagtām vai sabojātām personīgajām mantām. 
 13. Administratoram ir tiesības neielaist bērnu skeitparkā, ja cilvēks ir acīmredzami slims un var apdraudēt citu veselību.

Nerf zonas noteikumi

 1. Nerf zonu atļauts lietot tikai izmantojot attiecīgās krāsas aproci. 
 2. Vecāki vai aizbildnis ir pienācīgs parūpēties par bērna drošību, kā arī uzraudzīt bērnu.
 3. Aizliegts kauties, grūstīties, kā arī lauzt un bojāt inventāru. KLIKK darbiniekiem ir tiesības pieprasīt samaksu par tīši salauztu inventāru. 
 4. Apmeklētāju pienākums ir ievērot norādīto laiku, līdz kuram ir iegādāta biļete. Ja apmaksas laiks ir beidzies, tā ir jāpagarina vai jāatstāj telpas. 
 5. Nerf zonā nav atļauts ienest ēdienu vai jebkura veida dzērienus, tam paredzēta kafeinīca, uzgaidāmā telpa kā arī ballīšu zonas. 
 6. Nerf zālē nav atļauts ar āra apaviem, āra drēbēm kā arī bērna ratiņiem. 
 7. Higiēnas apsvērumu dēļ nav atļauts uzturēties arī basām kājām (arī vasaras periodā). Nerf zonā drīkst TIKAI ar maiņas apaviem vai zeķītēm.
 8. No katra Nerf zonas apmeklētāja sagaidā, cieņpilnu attieksmi, godīgu spēli un tās noteikumu ievērošanu. Agresivitāte un necenzētas valodas pielietošana nav pieņemamam.
 9. Gadījumā, ja apmeklētājs neievēro KLIKK iekšējās kārtības noteikumus (tostarp atrakciju lietošanas noteikumus) vai prasības drošībai, izturas agresīvi, traucē vai apdraud citus bērnus, darbiniekiem ir tiesības tam aizliegt centra apmeklēšanu.
 10. KLIKK neuzņemas atbildību par jebkurām klientu pazaudētām, nozagtām vai sabojātās mantām.
 11. Administratoram ir tiesības neielaist bērnu rotaļu centrā, ja bērns ir acīmredzami slims un var apdraudēt citu veselību. 

Atceries, tā ir spēle!

Vispārīgos KLIKK centra noteikumus iespējams apskatīt šeit.

Scroll to Top