Sieviešu dienas elektrokartingu sacensību nolikums

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Sacensības “KLIKK sieviešu dienas elektrokartinga sacensības” ir sieviešu dienai veltīts pasākums, kas norisinās KLIKK centrā, Lauku ielā 9, izmantojot īres kartingus.

1.2. Dalībniekiem ir jāatbilst kartingu trašu iekšējo kārtības noteikumu prasībām vecuma, veselības stāvokļa, maksimālā un minimāla auguma parametriem (minimālais augums – 1.40 m). 

1.3. Brauciens iespējams tikai un vienīgi slēgtos apavos bez papēžiem. 

1.4. 2023. gada sacensības norisinās 11. martā, to sākums ir plkst. 11.00. 

1.5. Dalībai var pieteikt sieviešu komandas, kuras sastāv no 3 līdz 5 dalībniecēm.

1.6. Dalības maksa sacensībās vienai komandai ir 120 eiro. 

1.7. Maksimālais komandu skaits tiek noteikts 10 komandas.

1.8. Katrai komandai ir jāparūpējas par nosaukumu un tematisku vienotu tērpu.

2. Reģistrācija

2.1. Reģistrācija norisinās KLIKK centra tīmekļa vietnes sadaļas “Sports” saitē “Pieteikties”, ar kuras palīdzību dalībniekiem jānosūta pieteikums uz e-pastu rezervacijas@klikk.lv ar norādi “Dalība KLIKK sieviešu sacensībās” un:
– Dalībnieču vārds, uzvārds
– Komandas nosaukums
– Komandas atbildīgo un tā kontakttālruni.

2.2. Pirms ksacensībām sieviešu komandai dnepieciešams veikt apmaksu par dalību, maksāšanas mērķi norādot “Dalība KLIKK sieviešu sacensībās, e-pasts, mobilā tālruņa nr.” uz šādiem rekvizītiem:
SIA “KLIKK adventure”
Reģ. nr. 42103105486
Banka “Paysera LT”
Konta nr. LT543500010010223831

2.3. Reģistrēšanās notiek līdz tiek sasniegts maksimālais dalībnieku skaits.

3. Sacensību norises kārtība

3.1. Uz sacensību norises vietu ir jāierodas vismaz 20 minūtes pirms sapulces sākuma, kurā visām dalībniecēm obligāti jāpiedalās. Sapulces sākums plkst. 11.20.

3.2. Pirms sacensībām par atsevišķu samaksu trasē iespējami treniņbraucieni.

3.3. Pirms sacensībām katra dalībniece aizpilda un paraksta īres kartinga pakalpojuma sniedzēju izstrādātos individuālās atbildības līgumus.

3.4. Sacensības sastāv no diviem kvalifikācijas braucieniem, pusfināla un fināla.

3.5. Sacensības notiek komandu braucienu veidā, kur vienlaicīgi trasē dodas vienas komandas visas dalībnieces.

3.6. Iesildīšanās un kvalifikācijas braucieni.

3.6.1. Kvalifikācijas braucienā trasē dodas vienas komandas visas dalībnieces. Kvalifikācijas kārtās tiek ņemts vērā ātrākais apļa laiks.

3.6.2. Pirmās kvalifikācijas kārtā pirmie sāk tā sieviešu komanda, kuru izlozē nejaušā kārtībā kā pirmo. Katras nākamās kvalifikācijas kārtas secība ir atkarīga no iepriekšējā brauciena rezultātiem – sākumā brauc tie, kas bija lēnāki un pēdējā grupā brauc tie, kas bija visātrākie iepriekšējā kvalifikācijas kārtā.
3.6.3. Pēc katras kvalifikācijas kārtas, rezultāti tiek sakārtoti augošā secībā un tiek noteiktas vietas.
3.6.4. Pēc diviem kvalifikācijas braucienim, tiek ņemti verā vidējais komandas labākais rezultāts kvalifikācijas braucienos, labākās 6 braucēju komandas kvalificējas pusfināliem.

3.7. Pusfināls un fināls.

3.7.1. Pusfinālā 6 komandas tiek sadalītas pēc nobrauktā vidējā komandas dalībnieču laika kvalifikācijas braucienos sākot ar lēnāko laiku.
3.7.2. Finālā 3 komandas tiek sadalītas pēc nobrauktā vidējā komandas dalībnieču laika pusfināla braucienos sākot ar lēnāko laiku.

3.8. Starta / finiša kārtība.


3.8.1. Visos braucienos starts tiek dots no vietas, ar zaļā karoga signālu.

3.8.2. Kvalifikācijas braucienos komandas dalībnieces uz starta tiek saliktas vienā rindā. Kad ir startējusi iepriekšējā komanda, startam uzreiz tiek sagatavota nākamā komanda. Kad iepriekšējais brauciens ir finišējis, uzreiz tiek dots starts nākamajam braucienam.

3.8.3. Pēc finiša dalībniekiem jādodas uz boksiem pa speciāli noteiktu trases daļu, kas tiek paziņota sapulcē.

4. Uzvedība sacensību laikā un vietā (trasē un ārpus trases)

4.1. Dalībnieces noteiktajā laikā reģistrējas sacensībām – ne vēlāk kā 3 stundas pirms tām internetā vai caur e-pastu vai ne vēlāk kā 20 minūtes pirms sacensībām norises vietā.

4.2. Dalībnieces piedalās dalībnieču sapulcē.

4.3. Dalībnieces piedalās sacensībās neesot alkohola reibumā vai narkotisko vielu iespaidā.

4.4. Dalībnieces brauc tikai norādītājā braukšanas virzienā trasē un boksu celiņā.

4.5. Dalībnieces boksu celiņā brauc drošā ātrumā (lēnām).

4.6. Dalībnieces neizdara pāragru startu un startē tikai pēc starta tiesneša norādes.

4.7. Dalībnieces seko tam, kas notiek trasē priekšā, blakus un aizmugurē.

4.8. Dalībnieces neizraisa apzinātas sadursmes.

4.9. Dalībnieces nebremzē pret priekšā braucošās dalībnieces elektrokartingu.

4.10. Dalībnieces strīdus situācijas risina korekti, ja nepieciešams kā vidutājus pieaicinot tiesnešus vai sacensību rīkotājus.

4.11. Dalībnieces komunikācijā (gan sacensībās, gan interneta vidē) ar organizatoru un tā pārstāvjiem, kā arī ar tiesnešiem izturas ar cieņu (neizsaka aizskarošu vai naidīgu viedokli, nepaaugstina balsi (nekliedz), nedraud, nelieto necenzētu leksiku).

4.12. Dalībnieces ievēro citus šajā nolikumā neminētus godīgas un drošas braukšanas principus.

5. Sacensību tiesāšana un sodi

5.1. Sacīkstes tiesā sacensību rīkotāju pieaicināti tiesneši vai organizatori, kas seko līdzi tam vai dalībnieki ievēro šī nolikuma noteikumus.

5.2. Par noteikumu neievērošanu tiesneši ziņo sacensību rīkotājiem.

5.3. Lēmumu par soda piemērošanu pieņem tiesneši, vajadzības gadījumā konsultējoties ar sacensību rīkotājiem.

5.4. Tiesneši, atkarībā no pārkāpuma rakstura un smaguma, var pieņemt sekojošu lēmumu par soda sankciju piemērošanu:


5.4.1. par pieskaršanos piloniem vai riepām un trases līkumu iekšmalās (sapulcē tiek precizēts) – 2 sekundes;

5.4.2. par pāragru startu – 2 sekundes;

5.4.3. saslīdot, uzsākot braukšanu pilnībā neapstājoties – 5 sekundes;
5.4.4. pēc tiesneša ieskatiem par nesportisku rīcību var tikt piešķirti arī citi soda mēri.

5.5. Tiesnešu pieņemtais lēmums ir galējs un čempionātā nav paredzēta tā pārsūdzēšanas iespējas, bet tiesnesim ir pienākums izskaidrot pārkāpuma vai soda pamatojumu.

6. Tehniskie noteikumi

6.1. Dalībnieču ekipējums.

6.1.1. Dalībnieču ekipējumam jāatbilst īres kartinga pakalpojumu sniedzēju iekšējās kārtības noteikumiem. Obligāta prasība ir lietot aizsargķiveri, kas parasti ir pieejama arī sacensību norises vietā, kā arī slēgti apavi. Ir atļauts lietot personīgo aizsargķiveri un cimdus.
6.1.2. Katrai komandai jāparūpējas par vienotu tematisko tērpu, kas netraucē braukšanu un neapdraud citas sacensību dalībnieces.

6.2. Tehniskas problēmas sacensību laikā.

6.2.1. Ja elektrokartinga brauciena laikā pēc starta skar nopietnas tehniskas problēmas, kas neļauj turpināt braucienu vai neļauj to darīt sacīkšu režīmā, tad dalībniekam ir jādodas boksos vai arī jānovieto elektrokartings trases malā drošā vietā. Rezerves elektrokatings netiek piešķirts un brauciena ieskaitē dalībnieks tiek klasificēts kā nefinišējis (DNF).

7. Balvas

7.1. Katra posma TOP 3 komandas tiek apbalvotas ar šampanieti.

7.2. TOP 1 komandas dalībnieces pēc labākā vidējā brauciena laika finālā tiek apbalvotas ar galveno balvu – atpūta komandas dalībniecēm viesu namā “Rīti Siguldā” (rezervācija sākot no 1. maija), kā arī suvenīriem, kas tiek pasniegti 11. martā.

Siguldā,

2023. gada 11. janvārī

Scroll to Top