ELEKTROKARTINGA SACENSĪBU čempionāts "KLIKK kart JUNIOR cup" NOLIKUMS

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Elektrokartingu čempionāts “KLIKK kart JUNIOR cup” ir daudzposmu sacensības, kas norisinās KLIKK centrā, Lauku ielā 9, izmantojot īres kartingus.

1.2. Dalībniekiem ir jāatbilst kartingu trašu iekšējo kārtības noteikumu prasībām vecuma, veselības stāvokļa, maksimālā un minimāla auguma parametriem.

1.3. 2024. gada sacensību junioru čempionāts norisinās 2 posmos:
1.3.1. 2024. gada 9. augustā;
1.3.2. 2024. gada 23. augustā;
1.3.3. Apbalvošanas pasākums norisināsies 23. augustā.

1.4. Dalības maksa elektrokartinga sacensību sērijas katrā posmā – 50.00 eiro.

1.5. Maksimālais dalībnieku skaits tiek noteikts 45 braucēji.

1.6. Dalībnieki tiek svērti un pielīdzināti sacensību dienas smagākajam dalībniekam.

2. Reģistrācija

2.1. Pirmo reizi reģistrējoties, KLIKK centra tīmekļa vietnes sadaļā “Sports” jāapmeklē saite “Pieteikties”, ar kuras palīdzību dalībnieki tiks pārvirzīti uz starptautisko kartinga www.sodiwseries.com tīmekļa vietni, kur, reģistrējoties, dalībnieki iekļūst starptautiskā reitingā.

2.2. Pirms katra čempionāta posma dalībniekiem nepieciešams veikt apmaksu par dalību, maksāšanas mērķi norādot “Dalība KLIKK čempionātā, e-pasts, mobilā tālruņa nr.” uz šādiem rekvizītiem:
SIA “4KL”
Reģ. nr. 40203412563
Banka “Paysera LT”
Konta nr. LT313500010015603768

2.2. Pieteikšanās kārtējam sacensību posmam notiek reģistrējoties savā profilā tīmekļa vietnē www.sodiwseries.com un iesniedzot dalības maksu.

2.3. Reģistrēšanās notiek līdz tiek sasniegts maksimālais dalībnieku skaits.

2.4.  Sacensības tiek reģsitrētas SWS ieskaitē, kur pēc nolikuma junioru grupā iespējams veikt vienu ieskaiti, neņemot vērā dzinēja tipu.

3. Sacensību norises kārtība

3.1. Uz sacensību norises vietu ir jāierodas vismaz 20 minūtes pirms sapulces sākuma, kurā visiem dalībniekiem obligāti jāpiedalās. Sapulces sākums plkst. 18.00.

3.2. Pirms kārtējā posma par atsevišķu samaksu trasē norisinās treniņbraucieni.

3.3. Pirms sacensībām katrs dalībnieks aizpilda un paraksta īres kartinga pakalpojuma sniedzēju izstrādātos individuālās atbildības līgumus. Dalībnieki, kas ir jaunāki par 14 gadiem, līgumu paraksta kāds no vecākiem vai aizbildņiem.

3.4. Sacensības notiek pēc pietuvināta rallijkrosa formāta un sastāv no 3 kvalifikācijas kārtām (4 min), 2 pusfināliem (10 apļi) un fināla (16 apļi).

3.5. Pusfinālā jāizmanto viens džokeraplis, finālā divi (sīkāk 3.11. punktā).

3.7. Iesildīšanās un kvalifikācijas braucieni.
3.7.1. Dalībnieki tiek sadalīti grupās pa 5 dalībnieki. Kvalifikācijas kārtās tiek ņemts vērā ātrākais apļa laiks.
3.7.2. Pirmās kvalifikācijas kārtā pirmie sāk tie, kas vēlāk pieteicās. Katras nākamās kvalifikācijas kārtas secība norisinās pretēji, proti, otrā kārtā sāk tie, kas pieteicās ātrāk, savukārt trešā norisinās precīzi kā pirmā.
3.7.3. Pēc katras kvalifikācijas kārtas, rezultāti tiek sakārtoti augošā secībā un tiek noteiktas vietas. Par iegūtām vietām, tiek piešķirti punkti. Ja braucējs nefinišē, tad viņam tiek piešķirti zemākās vietas punkti mīnuss 1.

PUNKTI TIKS PRECIZĒTI

3.7.4. Pēc trīs kvalifikācijas kārtām, tiek ņemti verā divi labākie rezultāti kvalifikācijas braucienos un tiek saskaitīti kopā, labākie 12 braucēji kvalificējas pusfināliem. Ja punktu skaits ir vienāds, tad augstāk atrodas tas, kuram ir vairāk punktu 3. kvalifikācijas kārtā.

3.8. Pusfināli.
3.8.1. Pusfinālu grupas tiek sadalītas sekojošā kārtībā:

Pusfināls Vieta kvalifikācijā
1. pusfināls 1 3 5 7 9 11
2. pusfināls 2 4 6 8 10 12

3.8.2. Pusfinālos tiek ņemta vērā iegūtā vieta braucienā. No katra pusfināla labākie 3 tiek uz finālu. Pusfināla dalībnieki saņem sekojošus kopvērtējuma punktus:

Vieta 1 2 3 4 5 6
Punkti 6 5 4 3 2 1

3.9. Fināli.
3.9.1. Finālos tiek ņemta vērā iegūtā vieta braucienā. Fināla dalībnieki saņem sekojošus kopvērtējuma punktus:

Vieta 1 2 3 4 5 6
Punkti 8 5 4 3 2 1

3.9.2. Pēc trīs nobrauktiem posmiem, kopvērtējumā tiek ņemti vērā divu labāko posmu rezultāti. Kopvērtējuma apbalvošana notiek pēc trešā posma. 

3.10. Starta / finiša kārtība.
3.10.1. Visos braucienos starts tiek dots no vietas, ar zaļā karoga signālu.
3.10.2. Kvalifikācijas kārtās dalībnieki uz starta tiek salikti vienā rindā. Kad ir startējusi iepriekšējā grupa, startam uzreiz tiek sagatavota nākamā grupa. Kad iepriekšējais brauciens ir finišējis, uzreiz tiek dots starts nākamajam braucienam.
3.10.3. Pusfinālos un finālos dalībnieki tiek salikti pamīšus, pa 2 katrā rindā.
3.10.4. Pēc finiša dalībniekiem jādodas uz boksiem pa speciāli noteiktu trases daļu, kas tiek paziņota sapulcē.

3.11. Džokeraplis.
3.11.1. Džokeraplis (skatīt shēmā 3.1.) ir trases pagarinājums, kurā dalībniekam ir jāiebrauc pusfinālā vienu reizi un finālā divas reizes.
3.11.2. Džokerapļa ieejā un izejā, tiek novietoti piloni vai riepas, kurus nedrīkst aizskart.
3.11.3. Izbraucot ārā no džokerapļa, priekšroka ir tam dalībniekam, kurš brauc pa pamattrasi.
3.11.4. Lai kontrolētu džokerapļa taktiku, starta/finiša taisnē tiks rādīti cik apļi ir palikuši līdz finišam. Ja tiek rādīts “1”, tad tā ir pēdējā iespēja doties džokeraplī.
3.11.5. Ja džokeraplī netiek iebraukts, dalībniekam tiek piešķirts 20 sekunžu sods.

Shēma 3.1.

4. Uzvedība sacensību laikā un vietā (trasē un ārpus trases) un apdzīšanas regulējums

4.1. Dalībnieks noteiktajā laikā reģistrējas sacensībām – ne vēlāk kā 3 stundas pirms tām internetā vai caur e-pastu vai ne vēlāk kā 20 minūtes sacensību norises vietā.

4.2. Dalībnieks piedalās dalībnieku sapulcē.

4.3. Dalībnieks piedalās sacensībās neesot alkohola reibumā vai narkotisko vielu iespaidā.

4.4. Dalībnieks brauc tikai norādītājā braukšanas virzienā trasē un boksu celiņā.

4.5. Dalībnieks boksu celiņā brauc drošā ātrumā (lēnām).

4.6. Dalībnieks neizdara pāragru startu un startē tikai pēc starta tiesneša norādes.

4.7. Dalībnieks seko tam, kas notiek trasē priekšā, blakus un aizmugurē.

4.8. Dalībnieks neizraisa apzinātas sadursmes.

4.9. Dalībnieks nebremzē pret priekšā braucošā dalībnieka kartingu

4.10. Dalībniekam cīnoties par pozīciju ir jāatstāj vieta konkurentam, ja tas pirms līkuma ir nonācis līdz kartinga puskorpusam.

4.11. Dalībnieks strīdus situācijas risina korekti, ja nepieciešams kā vidutājus pieaicinot tiesnešus vai sacensību rīkotājus.

4.12. Dalībnieks komunikācijā (gan sacensībās, gan interneta vidē) ar organizatoru un tā pārstāvjiem, kā arī ar tiesnešiem izturas ar cieņu (neizsaka aizskarošu vai naidīgu viedokli, nepaaugstina balsi (nekliedz), nedraud, nelieto necenzētu leksiku).

4.13. Dalībnieks ievēro citus šajā nolikumā neminētus godīgas un drošas braukšanas principus.

5. Sacensību tiesāšana un sodi

5.1. Sacīkstes tiesā sacensību rīkotāju pieaicināti tiesneši, kas seko līdzi tam vai dalībnieki ievēro šī nolikuma noteikumus, turklāt galvenais tiesnesis ir tiesīgs grozīt posmu norisi, sodu apmērus pirms katra posma dalībnieku sapulcē.

5.2. Par noteikumu neievērošanu tiesneši ziņo sacensību rīkotājiem.

5.3. Lēmumu par soda piemērošanu pieņem tiesneši, vajadzības gadījumā konsultējoties ar sacensību rīkotājiem.

5.4. Tiesneši, atkarībā no pārkāpuma rakstura un smaguma, var pieņemt sekojošu lēmumu par soda sankciju piemērošanu:
5.4.1 par konkurentu “bakstīšanu” (3 reizes) – 5 sekundes;
5.4.2. par konkurenta izsišanu no trajektorijas, izspiešanu no trases u.tml. – soda sekundes ir atkarīgas no tā, cik zaudē cietušais konkurents;
5.4.3. trajektorijas maiņa vairāk kā vienu reizi – 2 sekundes;
5.4.4. par pieskaršanos piloniem vai riepām džokeraplī un trases līkumu iekšmalās (sapulcē tiek precizēts) – 2 sekundes;
5.4.5. par neiebraukšanu džokeraplī – 20 sekundes;
5.4.6. par pāragru startu – 2 sekundes;
5.4.7. saslīdot, uzsākot braukšanu pilnībā neapstājoties – 5 sekundes;
5.4.8. pēc tiesneša ieskatiem par nesportisku rīcību var tikt piešķirti arī citi soda mēri.

5.5. Tiesnešu pieņemtais lēmums ir galējs un čempionātā nav paredzēta tā pārsūdzēšanas iespējas, bet tiesnesim ir pienākums izskaidrot pārkāpuma vai soda pamatojumu.

6. Tehniskie noteikumi

6.1. Dalībnieka ekipējums.
6.1.1. Dalībnieka ekipējumam jāatbilst īres kartinga pakalpojumu sniedzēju iekšējās kārtības noteikumiem. Obligāta prasība ir lietot aizsargķiveri, kas parasti ir pieejama arī sacensību norises vietā. Ir atļauts lietot personīgo aizsargķiveri un cimdus.

6.2. Tehniskas problēmas sacensību laikā.
6.2.1. Ja kartinga brauciena laikā pēc starta skar nopietnas tehniskas problēmas, kas neļauj turpināt braucienu vai neļauj to darīt sacīkšu režīmā, tad dalībniekam ir jādodas boksos vai arī jānovieto kartings trases malā drošā vietā. Rezerves kartings netiek piešķirts un brauciena ieskaitē dalībnieks tiek klasificēts kā nefinišējis (DNF).

7. Balvas

7.1. Katra posma TOP 3 tiek apbalvoti ar medaļām.

7.2. Trīs posmu sacensību sērijas labākie TOP 3 braucēji pēc kopvērtējuma punktiem tiek apbalvoti ar galveno balvu, secīgi pēc iegūtajām vietām, kas tiek pasniegti 23. augustā.

7.3. Ikviens dalībnieks saņem pateicību par dalību čempionātā.

Siguldā,

2024. gada 16. jūlijā.

Scroll to Top