Sieviešu elektrokartinga sacensību NOLIKUMS

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Sacensības “KLIKK sieviešu dienas elektrokartinga sacensības” ir sieviešu dienai veltīts pasākums, kas norisinās KLIKK centrā, Lauku ielā 9, izmantojot īres kartingus.
1.2. Dalībniekiem ir jāatbilst kartingu trašu iekšējo kārtības noteikumu prasībām vecuma, veselības stāvokļa, maksimālā un minimāla auguma parametriem (minimālais augums – 1.40 m).
1.3. Brauciens iespējams tikai un vienīgi slēgtos apavos bez papēžiem.
1.4. 2024. gada sacensības norisinās 8. martā, to sākums ir plkst. 17.30.
1.5. Dalībai var pieteikties sievietes individuāli.
1.6. Dalības maksa sacensībās vienai dalībniecei ir 50 eiro.
1.7. Maksimālais dalībnieču skaits – 35.
1.8. Katrai dalībniecei jāparūpējas par interesantu un svinīgu tērpu, taču jāņem vērā, ka tas nevar apdraudēt drošību brauciena laikā.

2. Reģistrācija

2.1. Reģistrācija norisinās KLIKK centra tīmekļa vietnes sadaļas “Sports” saitē “Pieteikties”, ar kuras palīdzību dalībniekiem jānosūta pieteikums ar norādi “Dalība KLIKK sieviešu sacensībās” un:
– Dalībnieces vārds, uzvārds
– Kontakttālrunis.
2.2. Pirms sacensībām katrai dalībniecei nepieciešams veikt apmaksu par dalību, maksāšanas mērķi norādot “Dalība KLIKK sieviešu sacensībās” uz šādiem rekvizītiem:

SIA “4KL

Reģ. nr. 40203412563

Banka “Paysera LT”

Konta nr. LT313500010015603768
2.3. Reģistrēšanās notiek līdz tiek sasniegts maksimālais dalībnieču skaits.

3. Sacensību norises kārtība

3.1. Uz sacensību norises vietu ir jāierodas vismaz 20 minūtes pirms sapulces sākuma, kurā visām dalībniecēm obligāti jāpiedalās. Sapulces sākums plkst. 18.00.
3.2. Pirms sacensībām par atsevišķu samaksu trasē iespējami treniņbraucieni.
3.3. Pirms sacensībām katra dalībniece aizpilda un paraksta īres kartinga pakalpojuma sniedzēju izstrādātos individuālās atbildības līgumus.
3.4. Sacensību sērija notiek pēc Iebraucienu formāta, kas paredz katram dalībniekam iespēju izbraukt ar noteiktu skaitu (pieciem) īres kartingiem, kas pieejami KLIKK centra kartinga trasē un uzrādīt savus ātrākos apļu laikus. Viena brauciena ilgums ir 4 minūtes, kura laikā tiek fiksēts labākais braucēja apļa laiks.
3.5. Sacensības notiek individuālo braucienu veidā.
3.6. Sacensības norisinās pēc iebraucienu formāta, kas nozīmē, ka dalībnieces tiek sadalītas vairākās grupās.
3.6.1. Pirmā grupa dodas trasē, kamēr otra gatavojas. Pirmajā iebraucienu grupā braucienus uzsāk tās, kas vēlāk pieteicās.
3.6.2. Katrai dalībniecei ir iespēja izbraukt ar pieciem KLIKK centra kartingiem, proti, katru nākamo iebraucienu dalībnieces turpina citā kartingā.
3.6.3. Pēc dalībnieces braucieniem visos piecos kartingos, sacensību kopvērtējumā tiek ņemti vērā piecu braucienu ātrāko apļu laika rezultātu kopsumma.
3.6.4. Ja dalībnieces uzrāda vienādu piecu braucienu ātrāko apļu laika kopsummu, tad tiek ņemts vērā otrs ātrāko piecu braucienu apļu laika kopsummas rezultāts.

4. Uzvedība sacensību laikā un vietā (trasē un ārpus trases)

4.1. Dalībnieces noteiktajā laikā reģistrējas sacensībām – ne vēlāk kā 3 stundas pirms tām internetā vai caur e-pastu vai ne vēlāk kā 20 minūtes pirms sacensībām norises vietā.
4.2. Dalībnieces piedalās dalībnieču sapulcē.
4.3. Dalībnieces piedalās sacensībās neesot alkohola reibumā vai narkotisko vielu iespaidā.
4.4. Dalībnieces brauc tikai norādītājā braukšanas virzienā trasē un boksu celiņā.
4.5. Dalībnieces boksu celiņā brauc drošā ātrumā (lēnām).
4.6. Dalībnieces neizdara pāragru startu un startē tikai pēc starta tiesneša norādes.
4.7. Dalībnieces seko tam, kas notiek trasē priekšā, blakus un aizmugurē.
4.8. Dalībnieces neizraisa apzinātas sadursmes.
4.9. Dalībnieces nebremzē pret priekšā braucošās dalībnieces elektrokartingu.
4.10. Dalībnieces strīdus situācijas risina korekti, ja nepieciešams kā vidutājus pieaicinot tiesnešus vai sacensību rīkotājus.
4.11. Dalībnieces komunikācijā (gan sacensībās, gan interneta vidē) ar organizatoru un tā pārstāvjiem, kā arī ar tiesnešiem izturas ar cieņu (neizsaka aizskarošu vai naidīgu viedokli, nepaaugstina balsi (nekliedz), nedraud, nelieto necenzētu leksiku).
4.12. Dalībnieces ievēro citus šajā nolikumā neminētus godīgas un drošas braukšanas principus.

5. Sacensību tiesāšana un sodi

5.1. Sacīkstes tiesā sacensību rīkotāju pieaicināti tiesneši vai organizatori, kas seko līdzi tam vai dalībnieki ievēro šī nolikuma noteikumus.
5.2. Par noteikumu neievērošanu tiesneši ziņo sacensību rīkotājiem.
5.3. Lēmumu par soda piemērošanu pieņem tiesneši, vajadzības gadījumā konsultējoties ar sacensību rīkotājiem.
5.4. Tiesneši, atkarībā no pārkāpuma rakstura un smaguma, var pieņemt sekojošu lēmumu par soda sankciju piemērošanu:

5.4.1. par pieskaršanos piloniem vai riepām un trases līkumu iekšmalās (sapulcē tiek precizēts) – 2 sekundes;

5.4.2. par pāragru startu – 2 sekundes;

5.4.3. saslīdot, uzsākot braukšanu pilnībā neapstājoties – 5 sekundes;

5.4.4. pēc tiesneša ieskatiem par nesportisku rīcību var tikt piešķirti arī citi soda mēri.
5.5. Tiesnešu pieņemtais lēmums ir galējs un čempionātā nav paredzēta tā pārsūdzēšanas iespējas, bet tiesnesim ir pienākums izskaidrot pārkāpuma vai soda pamatojumu.

6. Tehniskie noteikumi

6.1. Dalībnieču ekipējums.
6.1.1. Dalībnieču ekipējumam jāatbilst īres kartinga pakalpojumu sniedzēju iekšējās kārtības noteikumiem. Obligāta prasība ir lietot aizsargķiveri, kas parasti ir pieejama arī sacensību norises vietā, kā arī slēgti apavi. Ir atļauts lietot personīgo aizsargķiveri un cimdus. Katrai komandai jāparūpējas par vienotu tematisko tērpu, kas netraucē braukšanu un neapdraud citas sacensību dalībnieces.
6.2. Tehniskas problēmas sacensību laikā.
6.2.1. Ja elektrokartinga brauciena laikā pēc starta skar nopietnas tehniskas problēmas, kas neļauj turpināt braucienu vai neļauj to darīt sacīkšu režīmā, tad dalībniekam ir jādodas boksos vai arī jānovieto elektrokartings trases malā drošā vietā. Rezerves elektrokatings netiek piešķirts un brauciena ieskaitē dalībnieks tiek klasificēts kā nefinišējis (DNF).

7. Balvas

7.1. TOP 3 komandas dalībnieces pēc labākā vidējā brauciena laika finālā tiek apbalvotas, kā arī suvenīriem, kas tiek pasniegtas 8. martā.
7.2. Ikviena dalībniece saņem pateicību par dalību čempionātā.

Siguldā,
2024. gada 1. februārī

Scroll to Top